Robotter medfører ikke øget ledighed.


CEPOS analyse om et af tidens store temaer: Robotter, automatisering og beskæftigelse. Analysen viser, at der de seneste 50 år (siden 1966) er sket en 3-dobling af kapitalapparatet (f.eks. computere, software, robotter, malkemaskiner mv.). Opgjort i kroner og øre er kapitalapparatet vokset fra 2.300 mia. kr. i 1966 til 6.100 mia. kr. i 2015 i faste priser. Samtidig er beskæftigelsen vokset fra 2,3 til 2,8 millioner.
Læs mere » superavisen.dk